نور پردازی داخلی

نورپردازی داخلی

نورپردازی داخلی

بیشتر بدانید
نورپردازی داخلی

نورپردازی داخلی

بیشتر بدانید
نورپردازی داخلی pool

نورپردازی داخلی pool

بیشتر بدانید
نورپردازی داخلی

نورپردازی داخلی

بیشتر بدانید
نورپردازی داخلی

نورپردازی داخلی

بیشتر بدانید
نورپردازی داخلی

نورپردازی داخلی

معماری داخلی یک حرفه، هنر و صنعت است که هدف آن بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای زیباسازی، آسایش بصری و ارتقاء سطح زندگی انسان ها است. در هنر معماری داخلی، نور یکی از اجزایی است که در کنار اجسام و عناصر دیگر، از قبیل ساختار نظم محیطی و رنگ مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا نقش خود را ایفا می کند. امروزه با اثبات علمی تاثیر نور بر روح و روان انسان ها، نور پردازی در فضای داخلیِ مراکز خرید، هتل ها و رستوران ها اهمیت بسزایی یافته است. ما معتقدیم با نور پردازی هدفمند در فضای داخلیِ مراکز خرید، هتل ها و رستوران ها می توان علاوه بر زیبا‌تر ساختن محیط، باعث ایجاد حس امنیت و آرامش در مراجعه کنندگان شد و بر اقتدار فضا افزود.

بیشتر بدانید