نور پردازی شهری

نورپردازی درخت

نورپردازی درخت

بیشتر بدانید
نورپردازی شهری

نورپردازی شهری

بیشتر بدانید
نورپردازی شهری

نورپردازی شهری

بیشتر بدانید
نورپردازی شهری

نورپردازی شهری

بیشتر بدانید
نورپردازی شهری

نورپردازی شهری

بیشتر بدانید
نورپردازی شهری

نورپردازی شهری

بیشتر بدانید
نورپردازی شهری

نورپردازی شهری

از آنجایی که زندگی شهری سبب شده دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و حیات شبانه به قسمتی از زندگی شهری تبدیل شود، از این رو می توان با نورپردازی مناسب بر جذابیت و سر زندگی حیات شبانه شهر افزود. در دنیای امروز نورپردازی تلفیقی از علم و هنر است و بهره گیری از آن برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و تفریحی شهر ضرورتی غیر قابل انکار است. امروزه نباید نورپردازی در شهر را تنها به نصب چراغ ها در حاشیه خیابان ها و پارک ها خلاصه کرد، بلکه با تکیه بر علم نورپردازی و استفاده از روش های علمی و  نو آورانه نور و روشنایی در شهر را به درستی طراحی و اجرا نمود. ما با استفاده از تکنیک های نوین نورپردازی شهری سعی بر آن داریم هویت و سیمای شهر را ارتقا داده و شهری زیبا و سر زنده برای شهروندان ایجاد نماییم، همچنین مکان های تاریخی و فرهنگی، ساختمان ها، ابتکارات و رویاهای معماران و طراحان را در شب  درخشان سازیم.  
فضاهای شهری نیازمند بیان  هنری اند، خاطره های ما با مکان های هویتی که در آن تجربه های ارزشمند رخ می‌دهد، گره خورده است . فضای شهری در واقع قلب شهر و منشاء زندگی روزمره است.      هنری لنارد  


بیشتر بدانید