نحوه ی اجرای پروژه

1- طراحی نور پردازی

1- طراحی نور پردازی

اولین گام در فرایند اجرای پروژه های نورپردازی مرحله طراحی می باشد. طراحی نورپردازی هنر و دانش تجزیه و تحلیل رابطه ای است که توسط نور میان انسان و ساختمان ها ایجاد می گردد.، از آنجایی که هر فضا بنا به نوع سازه سبک معماری ، متریال استفاده شده در ساخت و همچنین نسبت به کاربری سازه دارای خصوصیای می باشدکه طراح نورپرداز می بایست در راستای تقویت آن خصوصیت گام بردارد. ما با بهره گیری از تکینک های نورپردازی روز دنیا و شناخت دقیق سازه و هنر معماری و تلفیق آن با عناصر نورپردازی همواره سعی نموده ایم طرح های خلاقانه، همراه با زیبایی خلق نماییم.