نورپردازی

نورپردازی ساختمان

نورپردازی ساختمان

روند روبه رشد ساختمان سازی و احداث پروژه های عظیم ساختمانی (تجاری،اداری،مسکونی) موجب شده است که نگاه سنتی به صنعت نورپردازی خصوصا در زمینه معماری و نورپردازی ساختمان جای خود را به سیستم های نوین و مدرن نورپردازی امروزی دهد. درهمین راستا از آنجایی که اولین نگاه مشتریان و بازدیدکنندگان این پروژه ها به نمای ساختمان می باشد طراحی نمای ساختمان جایگاه بسیار ویژه و خاصی را دارد، چرا که هزینه های هنگفت ساخت پروژه های این چنینی درنگاه اول تنها در نمای ساختمان پدیدار می گردد. نکته ای که در این حین جای تامل دارد، این موضوع است که زیبایی های خیره کننده و هزینه های صورت گرفته در طراحی نمای ساختمان بعد از غروب آفتاب در سیاهی شب ناپدید میشود.که این موضوع دغدغه بسیاری از مدیران ومهندسان پروژه های ساختمانی می باشد. اما خوشبختانه امروزه همانگونه که در سایر سیستم های ساختمانی از روشهای مدرن استفاده می شود، به کارگیری سیستم های هوشمند نورپردازینمای ساختمان (Smart lighting) به شیوه های مدرن و جدید می تواند موجب زیباتر شدن نمای ساختمان در تاریکی شب شود. چرا که درنورپردازی مدرن و هوشمند با به کارگیری ادوات جدید نورپرداری که قابلیت برنامه ریزی را دارند، امکان ارائه افکت های نوری جذاب و خیره کننده و همچنین نمایش انیمیشن، متن و ... را بر روی نمای ساختمان فراهم می کنند. بدین ترتیب تمام زیبایی نمای ساختمان نه تنها پدیدار بلکه دو چندان می شود. چرا که معماری بازی خیره کننده مجموعه ای از اجسام در زیر نور است (لوکور بوزیه).