نورپردازی

نورپردازی شهری

نورپردازی شهری

از آنجایی که زندگی شهری سبب شده دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و حیات شبانه به قسمتی از زندگی شهری تبدیل شود، از این رو می توان با نورپردازی مناسب بر جذابیت و سر زندگی حیات شبانه شهر افزود. در دنیای امروز نورپردازی تلفیقی از علم و هنر است و بهره گیری از آن برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و تفریحی شهر ضرورتی غیر قابل انکار است. امروزه نباید نورپردازی در شهر را تنها به نصب چراغ ها در حاشیه خیابان ها و پارک ها خلاصه کرد، بلکه با تکیه بر علم نورپردازی و استفاده از روش های علمی و  نو آورانه نور و روشنایی در شهر را به درستی طراحی و اجرا نمود. ما با استفاده از تکنیک های نوین نورپردازی شهری سعی بر آن داریم هویت و سیمای شهر را ارتقا داده و شهری زیبا و سر زنده برای شهروندان ایجاد نماییم، همچنین مکان های تاریخی و فرهنگی، ساختمان ها، ابتکارات و رویاهای معماران و طراحان را در شب درخشان سازیم.  
فضاهای شهری نیازمند بیان هنری اند، خاطره های ما با مکان های هویتی که در آن تجربه های ارزشمند رخ می‌دهد، گره خورده است . فضای شهری در واقع قلب شهر و منشاء زندگی روزمره است. هنری لنارد