پروژه های اجرا شده

پروژه نورپردازی باغ ویلای افشاریه

پروژه نورپردازی باغ ویلای افشاریه

نوع پروژه : نورپردازی نمای ویلا، نورپردازی داخلی ویلا و نورپردازی محوطه باغ 

موقعیت مکانی : کردان شهرک افشاریه

کارفرما : شخصی

طراح، تامین قطعات و اجرا : شرکت نورپردازی نماتکس