پروژه های اجرا شده

پروژه نورپردازی تالار پذیرایی ملکوت

پروژه نورپردازی تالار پذیرایی ملکوت

نوع پروژه : نورپردازی نمای تالار پذیرایی، نورپردازی داخلی تالار و نورپردازی محوطه باغ 

موقعیت مکانی : مشهد، بلوار فرهنگ

کارفرما : شخصی

طراح، تامین قطعات و اجرا : شرکت نورپردازی نماتکس