پروژه های اجرا شده

پروژه نورپردازی ساختمان مسکونی

پروژه نورپردازی ساختمان مسکونی

نوع پروژه : نورپردازی نمای ساختمان مسکونی

موقعیت مکانی : مشهد، طرقبه

کارفرما : شخصی

طراح، تامین قطعات و اجرا : شرکت نورپردازی نماتکس