پروژه های اجرا شده

پروژه نورپردازی بانک ملی

پروژه نورپردازی بانک ملی

نوع پروژه : نورپردازی نما ساختمان بانک ملی

موقعیت مکانی : مشهد، خ امام خمینی

کارفرما : بانک ملی

طراح، تامین قطعات و اجرا : شرکت نورپردازی نماتکس