مقالات

آموزش نورپردازی فضاهای بیرونی

آموزش نورپردازی فضاهای بیرونیدرنورپردازي فضای بیرون قدرت منبع نوري و نزديكي و دوري نور به اهداف مورد نظر باید توجه شود.
تاريك بودن آسمان در شب به نورپردازي معنا مي دهد همچنین نور بر احساسات انسان نيز تأثير دارد و تماشاي صحنه های نورپردازي براي انسان شادي آوراست،نورپردازي بيروني از فاصله هاي زياد ديده ميشود و چنانكه مناسب به نظر نيايد موجب آشفتگي انسان و تاريكي شب ميگردد پس طراحي مناسب با محيط اطراف ميتواند بر زيبائي محيط تأثير بسزائي داشته باشد. در زیباسازی شهري نورپردازي خيابانها و پاركها و فضاي سبز محوطه اطراف در روشنائي و زيبائي چهره شهر نقش مؤثر دارند.

انواع نورپردازي فضاي بيرون:
نورپردازي يكي از نكات مهم درطراحي منظره ميباشد از نقطه نظر رواني چگونگي حضور نور در محيط نقش بسيار تعيين كننده اي دارد اساساُ نور خلاق است ومی تواند اشیا را زیباتر و گاهی برجسته تر نشان دهد.نورپردازي بيروني به عواملي مانند شدت نور، درجه پخش نور،روش نصب چراغ ها بستگي دارد و آنها را میتوان به دسته هاي مختلف تقسيم كرد مانند:


1-نورپردازي مسير خيابان:
در مسيرهاي چند منظوره مقدار نور و فاصله چراغها نسبت به يكديگر و عرض خيابانها نسبت به نور از جمله مسائلي است كه بايد رعايت شود، این نوع نورپردازی علاوه بر زیبایی می­تواند مسیر عبور را نشان دهد و رفت وآمد را برای افراد و وسایل حمل و نقل آسان نمود.

2-نورپردازي فضاي سبز:

نورپردازي فضاي سبز و داخل گل و گياه كه بصورت توده اي ميباشند طوري بايد درنظر گرفته شود كه بر ويژگيهاي بصري و عمومي تأثير داشته باشد .خيلي از گياهان در روشنائي روز قابل توجه نيستند ولي در شب با نوردادن به آنها جلوه خاص پيدا مي كنند وقابل رویت تر هستند همانگونه که درختان عنصر اصلي در فضاي سبز هستند پس نور دادن به آنها در شب بعنوان سطحي از نور مفهوم خاصي را ايجاد مي كند.

3-نورپردازي زير درختان و سطح زمين:
نورپردازي در زير درختان در محوطه فضاي سبز بسيار جالب توجه است زيرا كه درختان عنصر اصلي فضاي سبز هستند و نوردادن به زير درختان در شب ايجاد مناظر جالبي از سطح نور مي كند و با استفاده از نورهاي رنگي ميتوان شكل محيط را تغيير داد و در سطح زمين در باغ راه ها و پياده روهاي خصوصي بسيار جالب توجه است و با چراغهاي مختلف ميتوان سطح زمين را شب روشن نمود و در اين گونه مسيرها با استفاده از چراغهاي پايه كوتاه ميتوان مناظر جالبي از پوشش هاي گياهي را نيز جلوه داد.


4-نورپردازي آلاچيق و سايبان:

نورپردازي بايد در اين گونه مكانها طوري طراحي شود كه از جنبه هاي روانشناسي ايجاد آرامش و راحتي نمايد . افراد در موقع نشستن و استراحت داراي نور مناسبي باشند بنابراين استفاده از چراغهاي پرنور و نورافكن كه داراي نور زيادي هستند جالب نمي باشد و نبايد در تاريكي هم فرو رفته باشد و جنبه هاي خصوصي افراد نيز حفظ شود بنابراين از نور ملايم و نرم استفاده ميشود و ميتوان ابزارهاي نوري را در لابه لاي پوشش گياهي و يا در بين ديوارها و سقف آلاچيق و سایه بان ها قرار داد.

5-نورپردازي سطح آب:
درنورپردازی آبنما نباید به سطح آب نور مستقيم تابيده شود چون بصورت سطح شيشه و آئينه عمل مي كنند و بازتاب آن جالب بنظر نميرسد ميتوان چراغها را در زير سطح آن يا بصورت غير مستقيم از لابه لاي درختان و گياهان تاباند و يا اگر داراي فواره در سطح آب هست از لابه لاي پودر آب نور را داد ويا ميتوان چراغها را در سطح آب قرار داد.


6-نورپردازي آبنما برگه:
نور در آبنماو برگه طوري طراحي ميشود كه انعكاس نور باعث چشم زدگي نشود بنابراين چراغهاي نوري را در زير آب يا در زير سنگها قرار داده تا انعكاس نور آنها به طور غير مستقيم مورد توجه قرار گيرد و در بعضي مقاطع ميتوان چراغها را در زير پوشش هاي گياهي قرار داد و در جاهايي كه آب آبنماها پودر ميشود قرار دادن چراغ هاي رنگي در زير آنها منظره جالبي ايجاد مي كند.


7-نورپردازي در زمين هاي ورزشي:
در زمين هاي ورزشي نورپردازي طوري انجام مي گيرد كه نور در تمام زاويه ها با شدت تابش زياد صورت پذيرد بنابراين سايه ها نيز نبايد طولاني و دراز شود و زاويه قرار گرفتن نورافكن ها و چراغ طوري طراحي شود كه همديگر را پوشش بدهند و از ايجاد مناطق سايه روشن جلوگيري شود و سطح زمين بازي مانند روز بطور يكنواخت روشن شود. استفاده از زاويه تابش وشدت تابش و طرز قرار گرفتن چراغها و فاصله چراغها مفيد مي باشد.


8-نورپردازي زمين بازي كودكان:

در زمين بازي نورپردازي از دو بعد لحاظ است 1- ايمني چراغهاي نصب شده در زمين بازي 2- تأمين مقدار نور لازم در سطح زمين- بايد روشنائي كافي در سطح زمين باشد و چراغها و نورافكن ها طوري نصب شود كه ايجاد سايه هاي دراز و طولاني ننمايد و مقدار روشنائي بميزان كافي باشدتا ایمنی را برای افراد حاضر در فضا به عمل بیاورد.