مقالات

نورپردازی و آلودگی نوری

نورپردازی و آلودگی نوری

 تعریف علمی آلودگی نوری: 
نورهای مصنوعی که در زمان یا مکان نامناسب از استاندارد خود خارج شده و با کیفیت نامطلوب محیط زیست و آسمان شب را آزاردهنده و آلوده می سازد.
با این تعریف حوزه آلودگی نوری از حیطه منجمان و ستاره شناسی بیرون رفته و در اصل هر کجا که شما به هر صورتی از نور بطور غیر استاندارد استفاده کنید تولید آلودگی نوری کرده اید. در نتیجه با این تفاسیر این تعریف شامل فضاهای داخلی نیز می گردد.
در حقیقت زمانی که از یک گنبد نورانی در بیرون شهرها به عنوان آلودگی نوری یاد می کنیم، مسبب آن را چراغ‌هایی می دانیم که در داخل شهر آن را تولید کرده اند. مسلم است که رفتارهای خارج از استاندارد با نور و چراغ و سرپوش، تولید آلودگی نوری کرده است. پس هر کجا رفتاری خارج از کیفیت مطلوب (استاندارد) با نور انجام پذیرد آلودگی نوری تولید شده است. بطور مثال زمانی که شما برای مطالعه از لامپ کم مصرف استفاده کرده باشید آلودگی نوری را برای خودتان تولید کرده اید. چرا که نور لامپ هالوژن است که مناسب مطالعه و سلامت بینایی انسان می باشد. پس زمانی که در وادی نجوم سخن از آلودگی نوری می کنیم باید حیطه خود را از نورپردازی فضای داخلی یا بیرونی روشن سازیم، زیرا نوع و ساختار نورپردازی این دو محیط بسیار با هم متفاوت می باشد. به این نکته نیز توجه داشته باشید که هیچگاه موضوع آلودگی نوری از حیطه نور مصنوعی خارج نمی شود چرا که در ابتدای تعریف آلودگی نوری، واژگان "نورهای مصنوعی ” قید شده است.

http://namatex.com/uploads/posts/2016-07/1467697439_fexterior-lighting.jpg
 
آلودگی نوری چه زمانی اتفاق می افتد:
آلودگی نوری زمانی رخ می دهد که بطور ناخواسته مناطقی که مورد نظر ما نیست توسط انرژی نورانی روشن شود به عنوان مثال اتلاف روز افزن انرژی روشنایی و نورپردازی نامناسب شهرها، مسیر نور لامپ در شهرها  و بزرگراهها  موجب می شود این نورها و اشعه ها به آسمان منعکس میشود و موجب اختلال تصاویر ماهواره ای برای اختر شناسان شده است. هر گونه منبع نور که باعث شود تا نور به سمت بالا (آسمان) جایی که واقعاً مورد نیاز ما نیست هدایت شود موجب آلودگی نوری می شود.
  منابعی از جمله:
 ـ منابع  نوری غیر ضروری ( منظور نوری که مفید ایجاد نشده است ونیازی به روشنایی آنها نیست)
 ـ منابع نوری با درخشندگی بیش از حد
 ـ طراحی نامناسب لامپهای شهری ( اغلب دیده میشود لامپهای شهری بدون سرپوش و یا سرپوش های نامناسب طراحی شده)
 ـ نورپردازی نامناسب ( ایجاد منابع نوری مختلف در ترکیبها و موقعیتهای نامناسب)
آلودگی نوری قابل کنترل است از طریق آموزش و راهکارهای قانونی. یکی از راههای جلوگیری آلودگی نوری استفاده از چراغهای سرپوش دار مجهز برای اینکه تا نور حاصله به سمت پایین متمرکز کند می باشد.
 
شرکت نورپردازی نماتکس با هدف جلب رضایت شما سروران گرامی با در نظرگرفتن اصول نورپردازی حرفه ای در کلیه پروژه های اجرایی خود گامی بلند در صنعت نورپردازی هوشمند برداشته است.امید است که بتواند نظرشما مشتریان را جلب نماید.