مقالات

مشکلات پیش روی نورپردازی موقت چیست؟

مشکلات پیش روی نورپردازی موقت چیست؟


مشکلات پیش روی نورپردازی موقت چیست؟


مشکلات قبل از اجرا

۱ـ مشکلات مربوط به کانسپت و طرح: از عمده ترین مشکلات طراحی نورپردازی موقت عدم همخوانی ایده و کانسپت با موضوع مناسب است. این مشکل نورپردازی معمولا به دلیل استفاده از الگوهای خارجی که از طریق اینترنت قابل دسترس هستند، در کشور ما حادث می شود از جمله استفاده از اشکال ناهماهنگ با هویت ایرانی اسلامی کشور ماُ استفاده از رنگ های نامتعارف و ناهمخوان با مناسبت و ...


۲ـ عدم قابلیت اجرایی : گاهی برخی از طرح های نورپردازی در مرحله عمل به نقطه ای می رسد که امکان اجرای دقیق یا موفق و کامل آن وجود ندارد. از جمله دلایل عدم قابلیت اجرا در طرح می توان به عدم تناسب با مناسبت خاص، نبود امکانات اجرایی مورد نیاز و تنگنای زمان اشاره کرد.


۳ـ  طراحی ناصحیح: در فاز طراحی نورپردازی ممکن است در مواردی کم توجهی صورت گیرد که معضلات اصلی آن پس از اجرا بروز کند.


۴ـ خیرگی: اگر مقدار روشنایی یا تفاوت درخشندگی در نورپردازی از حد مشخصی بیشتر شود، خیرگی چشم عارض می شود. خیرگی تحت تاثیر نوری درخشان یا تضادی که با ادراک بصری محیط تداخل و تزاحم داشته باشد پدید می آید. نورپردازی نباید موجب خیرگی و چشم زدگی شهروندان و رانندگان شود در غیر این صورت نه تنها محیطی سرزنده و زیبا به وجود نمی آید بلکه محیط غیرجذاب و نامطلوبی ایجاد می شود.


۵ـ مکان یابی ناصحیح تجهیزات نورپردازی موقت: جانمایی تجهیزات نورپردازی در مکان نامناسب است که مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد می کند. مواردی که در مکان یابی ها باید مورد توجه قرار گیرد شامل ارتفاع صحیح نصبُ مکان ایمنی قرارگیری تجهیزات.


۶ـ عدم توجه به میزان مصرف انرژی: از طریق استفاده از تجهیزات و فن آوری های نورپردازی نوین، منابع جدید نورپردازی و دستگاهای نورافکن که در آن ها نور کافی با کمترین میزان مصرف انرژی تولید شده و قابل کنترل با سیستم های هوشمند هستند، می توان مصرف انرژی را تا ۸۰ درصد کاهش داد.


مشکلات حین اجرا

۱ـ محدودیت زمان: اقدامات مناسبتی شهری در مدت خیلی کم و در وسعت بسیار زیاد باید اجرا شوند.


۲ـ تهیه انشعاب برق


۳ـ بسته شدن برخی مسیرها: برخی از مسیرها به دلیل استقرار بالابر جهت نصب تجهیزات نوری ممکن است به صورت موقت بسته شوند.


۴ـ خطرات جانی: امکان سقوط تجهیزات و خطر برق گرفتگی در صورت اجرای غیر استاندارد وجود دارد.


۵ـ کمبود امکانات اجرایی: عدم وجود امکانات مناسب برای نصب و راه اندازی تجهیزات نوری موقت به طور مثال ارتفاع پایین مکان هایی که قابلیت نصب تجهیزات نورپردازی موقت را دارند.


مشکلات پس از اجرا

۱ـ عدم مدیریت صحیح در نگهداری از تجهیزات و المان های آذین بندی نوری


۲ـ آلودگی و اغتشاش بصری و منظر روز: آنچه که در مشاهده زیبایی های شبانه شهرها، در ساعات روز آزاردهنده و نازیبا می شود و منجر به آلودگی های بصری می گردد باید مورد توجه طراحان و متخصصان نورپردازی قرار گیرد.


۳ـ سرقت یا خرابکاری: همواره احتمال سرقت و یا تخریب عناصر مستقر در فضای در فضای شهری وجود دارد، بر این اساس پیشنهاد می شود حتی الامکان تجهیزات مربوطه از دسترس افراد به دور باشند.


۴ـ برخورد وسایل نقلیه با تجهیزات: احتمال برخورد وسایل نقلیه با تجهیزات