مقالات

برنده اول جایزه  نورپردازی IALD 2018

برنده اول جایزه نورپردازی IALD 2018

نورپردازی موزه ERBACH’S GERMAN IVORY  مفتخر به گرفتن جایزه (IALD(international association of lighting designer در سال 2018 شده است.
ویترین های این موزه به صورت مکعب هایی درخشان است. در این ویترین ها مات کردن براقی ها و روشنایی برجستگی ها با نورپردازی،مجسمه ها  را به طور معجزه آسایی از درون فضایی مه مانند پدیدار می کنند. طراحان نورپرازی از هر بازتابی در شیشه ها چه از منبع درونی چه از منبع داخلی اجتناب کردند، هر منبع نور بیرون ویترون مخفی می ماند و نورپردازی های داخل به صورت متمرکز می باشد.
کابینت ها شامل هودهای کاملا براق بدون هیچ پروفیل گوشه (جاییکه دستگا ههای نورپردازی و سیم ها جاسازی می شود)می باشد.
طراحان گوشه بالایی داخل کابینت را که نقطه کوری است برای جادادن همه عناصر نورپردازی، کابل ها و اتصالات در نظر گرفتند. به دلیل اینکه رنگ نقره نسبت به رنگ سیاه کمتر خودش رانشان می دهد بنابراین لوازم و سیستم ها را گوشه هایاتصالات شیشه ها به طورنامشخصی جاسازی می کنند. داوران تحت تاثیر این نکات ریز قرار گرفتند، به نظر آنها این طراحی در نهایت در خدمت استفاده کننده ها می باشد، کنترل خرده نور و انعکاس بدون شک تمرکز بازدید کننده را جلب می کنند.
برای دسترسی ایمن برای سالخوردگان و معلولان راهرو ها را با نورهای قرمز روشن کدند. همچنین نورپردازی به صورت یک نوار قرمز یک حس تعادل ایجاد میکند و هم باعث هدایت بازدیدکننده ها در نمایشگاه می شود. 
 

برنده جایزه اول نورپردازی IALD